Vastab Amori nõustaja:
Kahjuks tuleb kiusamist noorte seas ette üsna sageli. Tihti valitakse kiusamise ohvriks mõni selline kaaslane, kes on teistest veidi erinev või teiste arvates teinud mingi vea. Enamasti on kiusajad ise ebakindlad inimesed ja kiusamise taga on soov teiste üle domineerida. Kiusamisel pole mingit õigustust. Oluline on, et kiusamisest tuleb kindlasti teada anda vanematele, koolipsühholoogile või õpetajale. Tähtis on mitte jääda üksi oma probleemiga ja rääkida sellest kellelegi, keda usaldate. Kiusamisest teada andmine ei ole kaebamine, vaid enda eest seismine. Kui keegi meile tänaval kallale tuleb, siis anname sellest ju samuti teada ja helistame politseisse. Oluline on ka see, et sageli on kergem teist inimest rünnata siis, kui ta on üksi. Kuna Sina oled sõbranna kiusamisest teadlik, siis oleks hea, kui saaksid olla koos temaga olukordades, kus kiusamine tavaliselt aset leiab.