Kohtumise põhitöö toimus alateemadeks jaotatud töögruppides, milleks olid loodusressursid, haridus jätkusuutliku arengu nimel, linnaruumi areng, prügimajandus, põllumajandus, sotsiaalne heaolu ja taastuvenergia.

Iga töögrupp selgitas oma teema osas välja peamised väljakutsed ja lahendused, mis koguti kokku ühisesse deklaratsiooni, mida esitleti esmakordselt 23.juulil Mustpeade majas toimunud vastuvõtul.

Deklaratsioon tehakse kättesaadavaks elektrooniliselt ning deklaratsiooni raamistikus välja töötatud kohalike initsiatiivide edendamiseks on loodud kohtumise ametlikule veebiaadressile hinnangu ja monitooringu süsteem.

AMETLIK VEEBISAIT