"Sotsiaalministri määruses on laste tervise kaitse huvides sätestatud, et kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina. Õpilased ja lapsevanemad juhivad sageli tähelepanu ka määruse punktidele, et õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö ning nädalas võib neid olla kuni kolm," kirjutab tänane Eesti Päevaleht.

Hea Noorte Hääle lugeja, anna teada, kuidas sinu koolis kontrolltööde planeerimine käib? Kas kool peab kinni sellest, et nädalas võib olla maksimaalselt kolm kontrolltööd? Kirjuta või saada ekraanitõmmis e-Koolist aadressile noortehaal@delfi.ee või räägi kaasa kommentaariumis!