Soomlased plaanivad õppeained õppekavadest eemaldada. Tulevikus ei ole enam aineid nagu füüsika, matemaatika, kirjandus, ajalugu ja geograafia. Tavaliste õppeainete asemele tulevad erinevatest õppeainetest kombineeritud tunnid, kus õpitakse sündmuseid ja erinevaid nähtuseid. Näiteks kasutatakse II maailmasõja õppimisel ajalugu, matemaatikat ja geograafiat.

Helsingi haridusosakonna juht Marjo Kyllonen selgitab muutuseid nii, et tänapäeval õpetatakse paljudes koolides veel samamoodi nagu 20. sajandi alguses. Kuna vajadused on tänapäeval muutunud, on vaja midagi, mis sobituks 21. sajandisse.

Seda süsteemi tutvustatakse esmalt õpilastele alates 16 eluaastast. Tänu muudatustele saavad õpilased ise otsustada, mida nad õpivad, mis neid enim huvitab ja mida neil tulevikus vaja läheb. See kaotab ära tänapäeval õpilaste seas levinud küsimuse "kus mul seda vaja peaks minema?".

Muutub ka õpetajate ja õpilaste vaheline suhtlus. Õpilased ei istu enam koolilaua taga ja ei oota, millal õpetaja neid tahvli ette ülesandeid lahendama kutsub, vaid töötama hakatakse gruppides.

Soome haridusnägemus keskendub tiimitööle. Juba 70% Helsingi õpetajatest on hakanud uueks süsteemiks valmistuma ning saavad selle eest palgalisa.

Muudatused peaksid rakenduma 2020. aastaks.

Allikas: BrightSide