Sedakorda kogus Leena kokku mõned lõbusamat sorti faktid, mida ta Prantsusmaal õppides on märganud.

  • Klassikaaslastel on pikad nimed. Ühel neist on 8 ees-japerekonnanime. 7 neist suutis ta paberile kirjutada, aga kaheksas ei tulnud meelde.
  • Bussi sisenedes tervitab bussijuht kõiki inimesi ühekaupa ning bussist väljudes öeldakse bussijuhile aitäh ja head aega. Üleüldse tervitavad kõik inimesed teisi, vahet ei ole kus. Näiteks ühikas koridoris kedagi kohates jne…
  • Hindeid pannakse koolis vahemikus 1-20. Parim tulemus on 20, aine läbitakse 10 punktiga.
  • Hispaanlastel on keeruline pikki lauseid rahulikult välja öelda. Pikem kui viiest sõnast koosnev lause väljub nende suust ühe hingetõmbe najal ja lauset lõpetades on tunne nagu nad lämbuks kohe ära!
  • Ajavahe on väike aga segadusttekitav.
  • Kui tund algab 10.15, siis 10.15 on klass inimestest tühi ja 10.16 on kõik korraga kohal.
  • Koolis on samasugused tulevikurulood nagu meil tubades, aga need töötavad vändaga. Täpselt sellisega nagu Buratinol oli.

Lisaks tehti inimkatse, kuidas välismaalane ütleb lause "Anna õlu üle Ülo õe õla.":